Msza Święta!

Jutrzejsze spotkanie będzie prawdziwą, niebiańską ucztą Eucharystyczną! Ucztą, na której jako wspólnota spotkamy się najpełniej z Jezusem.

Spotykamy się o 18:30 w dolnym kościele na przygotowaniu do Mszy. Będziemy uczyć się pieśni i modlitewnie-śpiewająco przygotowywać się do Mszy. Jeśli nie możesz przyjść o tej porze, przyjdź na 19:15! Msza rozpocznie się o 19:30!

Do zobaczenia!

 

Inauguracja roku!

Spotykamy się już dziś (6.10.2014) na spotkaniu inaugurującym nowy rok akademicki i formacyjny w naszej wspólnocie! Rozpoczynamy Mszą w św. Annie o 18:30, a później niezwłocznie przechodzimy na modlitwę do kaplicy Loretańskiej, a na koniec będzie agapa, czyli rozmowy przy przekąskach i napojach, które sami przyniesiemy! Przyjdź!

Zachęcam Cię do przyniesienia czegoś na stół, a najlepiej czegoś własnej produkcji. Jeśli nie masz pomysłu, to może to być sałatka, ciasto…. albo cokolwiek, co jest jadalne :)

 

Po konferencji

Serdecznie dziękujemy Monice i Krzyśkowi za tę cenną katechezę  :)

Przypominam, że jakby ktoś miał “kogoś na oku” i chciałby go/ją “wypróbować” , albo po prostu lepiej przygotować się do sakramentu małżeństwa, czy może znał jakieś małżeństwo potrzebujące rekolekcji (czy to w kryzysie czy nie) ( wiem – dużo tych opcji wymieniłem :D ) można skorzystać z :

http://www.malzenstwo.pl/

A tymczasem, za tydzień mamy zakończenie roku akademickiego, zatem przynosimy jakieś smakołyki i wspólnie, po modlitwie wszystko konsumujemy!

Będzie smacznie :)

Do zobaczenia!

2-6-2014

Dzisiaj wspólnie przeżywaliśmy Eucharystię i spotkaliśmy się w grupkach dzielenia.

:)

I takie zadanie domowe na obecną chwilę:

1. Idź do lustra,

2. Spojrzyj w lustro :)

3. Ale Cie ładnie Pan Bóg stworzył, co nie?

To dobrego dnia!

19-5-2014

Wszyscy zaś wobec siebie wzajemnie przyobleczcie się w pokorę, Bóg bowiem pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Upokórzcie się więc pod mocną ręką Boga, aby was wywyższył w stosownej chwili. Wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy na was. Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży szukając kogo pożreć. Mocni w wierze przeciwstawcie się jemu! Wiecie, że te same cierpienia ponoszą wasi bracia na świecie. A Bóg wszelkiej łaski, Ten, który was powołał do wiecznej swojej chwały w Chrystusie, gdy trochę pocierpicie, sam was udoskonali, utwierdzi, umocni i ugruntuje. Jemu chwała i moc na wieki wieków! Amen.              1 P 5, 6-11

I punkta:

1.     Pokora

Jak rozumiem pokorę? W jakich miejscach wciąż brakuje pokory, a panuje pycha? Co muszę zrobić, aby przyjąć łaskę przemiany od Boga?

 

2.     Cierpienie

Czy potrafię przyjmować cierpienie? W jakich sytuacjach z mojego życia zauważyłem(-am) działanie Boga przez cierpienie?

 

3.     Troski

W jakich sytuacjach oddaje moje troski Bogu? Na ile ufam, że Jemu na mnie zależy? Czy pragnę powierzyć się prowadzeniu Boga? W jaki sposób mogę powierzać się Jego prowadzeniu coraz bardziej?

 

Przekazane Słowo i obraz:

1 Synu, jeżeli masz zamiar służyć Panu, przygotuj swą duszę na doświadczenie! 2 Zachowaj spokój serca i bądź cierpliwy, a nie trać równowagi w czasie utrapienia! 3 Przylgnij do Niego, a nie odstępuj, abyś był wywyższony w twoim dniu ostatnim. 4 Przyjmij wszystko, co przyjdzie na ciebie, a w zmiennych losach utrapienia bądź wytrzymały! 5 Bo w ogniu doświadcza się złoto, a ludzi miłych Bogu – w piecu utrapienia. 6 Bądź Mu wierny, a On zajmie się tobą, prostuj swe drogi i Jemu zaufaj!

Syr 2,1-6

 

Obraz żniwiarza koszącego pole, aby to, co dojrzało, zostało ścięte i stało się chlebem. Jest to zachęta do poddanie się Panu, który jest Panem żniwa, by z tego ziarna, z tej mąki był chleb.

12-5-2014

To mówi Pan:
Wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody, przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy. Kupujcie i spożywajcie bez pieniędzy i bez płacenia za wino i mleko. Czemu wydajecie pieniądze na to, co nie jest chlebem? I waszą pracę na to, co nie nasyci? Słuchajcie Mnie, a jeść będziecie przysmaki i dusza wasza zakosztuje tłustych potraw. Nakłońcie wasze ucho i przyjdźcie do Mnie, posłuchajcie Mnie, a dusza wasza żyć będzie.
Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest blisko. Niechaj bezbożny porzuci swą drogę i człowiek nieprawy swoje knowania. Niech się nawróci do Pana, a Ten się nad nim zmiłuje, i do Boga naszego, gdyż hojny jest w przebaczaniu. Bo myśli moje nie są myślami waszymi ani wasze drogi moimi drogami. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje nad waszymi drogami i myśli moje nad myślami waszymi.
Zaiste, podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego, tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do Mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem, i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa.

Iz 55, 1-3a. 6-11

A oto punkta:

1. Pragnienie Boga

Co zrobić, by pragnąć Boga jak świeżego powietrza lub czystej wody, by pragnąć całym sercem, a nie jedynie słowami wypowiadanej modlitwy. Ile jest rutyny w mojej modlitwie, a ile autentycznego pragnienia?

2. Nakłońcie ucho

Ile jest mojego paplania w relacji z Bogiem, a ile opowiadania o najskrytszych pragnieniach?

Ile mówienia, a ile słuchania? Ile podążania za usłyszanym głosem, za Panem, który pozwala się znaleźć.

3. Słowo – chleb dla jedzącego

Czy jestem świadomy tego, że Słowo to pokarm? Tego, że słuchając Słowa Bożego “jem przysmaki”. Co czuje, gdy myślę, o tak zgotowanej przez Pana uczcie. Czy jestem choć trochę wdzięczny za te Słowo?

 

Pan podczas modlitwy przyszedł z obrazem muru. Z cegieł spływa woda. To łaski, które Pan chce nam dać na tym spotkaniu. Ale woda tylko spływa. Pragnienie, by poprosić Ducha Świętego, żeby ożywił tą modlitwę – tu i teraz w naszej wspólnocie, by zburzyć ten mur.

A następnie z fragmentem z Flp 3, 3: “My bowiem jesteśmy prawdziwie ludem obrzezanym – my, którzy sprawujemy kult w Duchu Bożym i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a nie pokładamy ufności w ciele.”